A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Конкурсу з відбору СОД для визначення вартості ЄМК ДП «Дослідний завод «Хвиля»

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля», з метоюприватизації шляхом продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні (конкурс 10.05.2017).

Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства (ДП) «Дослідний завод «Хвиля».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Дослідний завод «Хвиля».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:

-         вул. Наукова, 7, м. Львів, 79060;

-         м. Новий Яричів, Камяно-Бузький р-н, Львівська обл.;

тел.: (0322) 95-83-40; тел./факс: (0322) 95-83-30.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ДП «Дослідний завод «Хвиля»:

проектування та монтаж систем керування технологічними процесами, виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури, виробництво контрольно-вимірювальних приладів, виробництво підіймально-транспортного устаткування, виробництво інших виробів з пластмас.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ДП «Дослідний завод «Хвиля»,од.:

- будівлі та споруди, зокрема:

- 23 – у Львові;

- 27 – у смт Новий Яричів Кам’яно-Бузького р-ну Львівської обл. (зокрема, 3 житлових будинки та 1 фінський будиночок);

На балансі ДП «Дослідний завод «Хвиля» також обліковуються об’єкти цивільної оборони (підвал ГО, підземні пожежні резервуари, дизель-генератор для підвалу ГО та системи подачі очистки та фільтрації повітря).

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ДП «Дослідний завод «Хвиля», тис. грн:17 784,0.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ДП «Дослідний завод «Хвиля»станом на 31.12.2016, тис. грн: 9 341,0.

Кількість земельних ділянок: 2

Місце розташування земельних ділянок та їх розмір, усього:

- 3,2065 га (вул. Наукова, 7, м. Львів);

- 13,3899 га (вул. Міцкевича, 58, м. Новий Яричів, Кам’яно-Бузький р-н, Львівська обл.) (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять до складу єдиного майнового комплексу та належать приватним власникам)..

Цільове призначення земельних ділянок:обслуговування адміністративно-виробничих будівель.

Правовий режим земельних ділянок:право постійного користування

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн.: -

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

 Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 28 квітня 2017 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

 Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 10 травня 2017р. о 14.00.