A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» (конкурс 15.05.2017)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика», з метоюприватизації шляхом продажу на аукціоні (конкурс 15.05.2017).

 

Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: -

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Фабрична, 10, м. Коломия,  Івано-Франківська обл., 78200; тел.: (034) 255-31-40 (регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області).

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика»:

21.12.0виробництво паперу та картону.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика», од.:

будівель та споруд – 47;

транспортних засобів – 2;

інших основних засобів – 22;

об’єктів незавершеного будівництва – 3;

інших необоротних активів – 21.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика», тис. грн:-

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» станом на 31.03.2012 (згідно останнього балансу орендаря –  ЗАТ «Колопапір»), тис. грн:

основних засобів – 4248,536;

незавершених капітальних інвестицій – 272,390.

Кількість земельних ділянок: 1.

Ро   розмір земельної ділянки, усього: 5,3257 га.

Місце розташування земельної ділянки:  вул. Фабрична, 10, м. Коломия, Івано-Франківська обл. (прирейковий склад по вул. Тесленка, 4, м. Коломия – земельна ділянка не виділялась).

Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості.

Правовий режим земельної ділянки:-

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн.: -

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю: «ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом  2.  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

          Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   10 травня  2017 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

           Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)    15 травня  2017р. о 14.00.