A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Оріана»

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Оріана» у кількості 3 223 961 112 штук, що становить 99,999 % статутного капіталу товариства (конкурс 21.06.2017).

 

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій відкритого акціонерного товариства (далі – ВАТ) «Оріана» у кількості 3 223 961 112 штук, що становить 99,999 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:-

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Євшана, 9, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300; тел.: (03472) 6 24 13.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ВАТ «Оріана»:

08.91– добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив;

20.16 – виробництво пластмасс у первинних формах;

20.59 – виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.;

70.10 – діяльність головних управлінь (хед-офісів);

71.12. – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ВАТ «Оріана»:

нематеріальних активів – 9;

основних засобів – 4 055;

об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 38;

довгострокових фінансових інвестицій – 12.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ВАТ «Оріана», тис. грн:806 000,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ВАТ «Оріана»станом на 31.03.2017, тис. грн:

нематеріальних активів – 328 168,00;

основних засобів – 14 308,00;

об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 84 296;

довгострокових фінансових інвестицій – 705 841,00.

Кількість земельних ділянок: 4.

Місце розташування та розмір земельних ділянок, усього: 284,1534 га, зокрема:

м. Калуш – 114,7974 га (землі промисловості) та 119,2805 га (землі кар’єру);

Пійлівська сільська рада – 3,3771 га;

Кропивницька сільська рада – 14,6584 га;

Сівка-Калуська сільська рада – 32,0400 га.

Цільове призначення земельних ділянок:землі промисловості.

Правовий режим земельних ділянок: на праві постійного користування згідно акта на право користування землею від 23.12.1962.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн.:

м. Калуш – 4 623,00 та 2 085,00;

Пійлівська сільська рада – 780,00;

Кропивницька сільська рада – 499,00;

Сівка-Калуська сільська рада – 330,00.

 Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

 Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 100 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 15 червня 2017 р.

 Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 21 червня 2017р. о 14.00.