A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

1. Назва об‘єкта оцінки: пакет акцій  відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» розміром 55,248 %  статутного капіталу товариства,що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2013 № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), та пакет  акцій розміром 60,248 % статутного капіталу товариства, що підлягатиме продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону після внесення змін до законодавства з питань приватизації, у строк, встановлений договором про проведення  такої оцінки, з дотриманням вимог пункту 96 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:-

Місцезнаходження об'єкта оцінки: ВАТ «Запоріжжяобленерго»  вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035; тел.: (061) 286-33-59,  тел./факс: (061) 286-33-67.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ВАТ «Запоріжжяобленерго»: розподілення електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ВАТ «Запоріжжяобленерго», од.:

основних засобів41262;

нематеріальних активів – 7314;

незавершеного будівництва  – 200.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  ВАТ «Запоріжжяобленерго»:, тис. грн:44840,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: 

основних засобів855535,00;

нематеріальних активів – 3865,00;

незавершених  капітальних інвестицій  – 85616,00;

довгострокових фінансових інвестицій  – 353,00.

Кількість земельних ділянок: інформація уточнюється.

Розмір земельних ділянок, усього:453,8230 га.

Місце розташування земельних ділянок: Запорізька обл.

Цільове призначення земельних ділянок: залежно від об’єкта, який розташований на земельній ділянці; в переважній більшості – землі енергетики.

      Правовий режим земельних ділянок: орендовані землі; землі, на які встановлено земельний сервітут; землі, що знаходяться у власності товариства; землі, що знаходяться в користуванні.

 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:інформація уточнюється.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.

2. Назва об‘єкта оцінки: пакет акцій  публічного акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ» розміром 94,989 %  статутного капіталу товариства,що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 18 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2013 № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), та пакет  акцій розміром     99,989 % статутного капіталу товариства, що підлягатиме продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону після внесення змін до законодавства з питань приватизації, у строк, встановлений договором про проведення  такої оцінки, з дотриманням вимог пункту 96 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:-

Місцезнаходження об'єкта оцінки: ПАТ «Одеська ТЕЦ»  вул. Церковна, 29, м. Одеса, Одеська обл., 65003; тел.: (048) 738-62-51,  тел./факс: (048) 723-12-94.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Одеська ТЕЦ»: електроенергія, теплоенергія.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Одеська ТЕЦ», од.:

основних засобів1417;

об’єктів  будівництва  – 29;

нематеріальних активів – 220.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Одеська ТЕЦ»:, тис. грн:43525,4.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: 

основних засобів– 103291,00;

незавершених капітальних інвестицій – 3290,00;

нематеріальних активів – 3031.

Кількість земельних ділянок: інформація уточнюється.

Розмір земельних ділянок, усього:271609,00 га.

Місце розташування земельних ділянок: вул. Церковна, 29, м. Одеса та вул. Чорноморського козацтва, 70, м. Одеса.

Цільове призначення земельних ділянок: промислові цілі та житловий фонд.

      Правовий режим земельних ділянок: постійне користування.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:231548,00.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00  15 березня 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

            Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303)  21 березня 2016 р. о 14.00.