A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості необоротних активів державного підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»(конкурс 25.04.2016).

Назва об‘єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:Державне підприємство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» - вул. Сурікова, 3, Солом’янський р-н, м. Київ, 03035; тел.: (044) 229-02-47, моб.: (066) 396-23-40; e-mail: info@umcc.com.ua.

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» Державного підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» - вул. Степова, 1, м. Вільногірськ, Дніпропетровська обл., 51700;

Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» Державного підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» - вул. Шевченка, 1, cмт Іршанськ, Володарсько-Волинський р-н, Житомирська обл., 12110.

Мета проведення оцінки:формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)Державного підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»:07.29добування руд інших кольорових металів.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком Державного підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», од.:

нематеріальних активів – 228;

будинків, споруд, передавальних пристроїв – 1952;

машин та обладнання – 6141;

транспортних засобів – 618;

інструментів, приладів, інвентаря – 4288;

багаторічних насаджень – 30;

інших основних засобів – 2193;

незавершених капітальних інвестицій – 285.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) державного підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»: тис. грн:671149,0

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн:

нематеріальних активів– 95158,206;

основних засобів (будинків, споруд, передавальних пристроїв) – 371523,116;

основних засобів (машин та обладнання) – 169729,145;

основних засобів (транспортних засобів) – 47028,135;

основних засобів (інструментів, приладів, інвентаря) – 4686,819;

основних засобів (багаторічних насаджень) – 1343,870;

основних засобів (інших основних засобів) -5405,047;

незавершених капітальних інвестицій – 6785,349.

Кількість земельних ділянок: 79 (з них 2 – відведено, 77 – планується до відведення).

Розмір земельних ділянок, усього: 4033,1647 га (з них орієнтовно 630 га -

 водосховище).

Місце розташування земельних ділянок:

в межах населених пунктів: м. Вільногірськ Дніпропетровської обл.; с. Заріччя, с. Калужино Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровької обл.;

за межами населених пунктів: Дмитрівська, Боровківська, Малоолександрівська сільради; Верхівцевська міськрада Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл.; Биківська сільрада Криничанського р-ну Дніпропетровської обл.; Куцеволівська сільрада Онуфрієвського р-ну Кіровоградської обл.; селища Іршанськ та Нова Борова, Володарсько-Волинського р-ну Житомирської обл.;

за межами населених пунктів: Новоборівська та Іршанська селищні ради; Добринська, Ягодинська, Радицька, Рижанська сільські ради Володарсько-Волинського р-ну Житомирської обл.; Шершнівська, Ковалівська, Лісівщинська сільські ради Коростенського р-ну Житомирської обл.

Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами; для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення; для експлуатації та догляду за водними об’єктами.

 Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування, використання відповідно до цільового призначення.

 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:

 7,4 га – 3874,640;

 2,4797 га – 918,977;

 інформація щодо нормативної грошової оцінки інших земельних ділянок відсутня.

 Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Платник послуг з оцінки – Державне підприємство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 та 2.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для об’єктів у матеріальній формі); не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності)

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: необоротні активи підприємств, зокрема тих, що належать до гірничодобувної промисловості.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 19 квітня 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

 Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 25 квітня 2016 р. о 14.00.