A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльностіз метою визначення вартості пакета акцій ПрАТ «М'ясо-молочний комбінат «Сіверський» у кількості 3815300 шт., що становить 25 % статутного капіталу товариства (конкурс 20.04.2016).

 

Назва об‘єкта оцінки: пакет акцій ПрАТ «М'ясо-молочний комбінат «Сіверський» у кількості 3815300 шт., що становить 25 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:-

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Шевченка, 1 а, с. Чайкине, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл., 16014; тел./факс: (04658) 3-91-23.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу пакета акцій за грошові кошти.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПрАТ «М'ясо-молочний комбінат «Сіверський»: виробництво м’ясних продуктів.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «М'ясо-молочний комбінат «Сіверський», од.:

основних засобів185;

об’єкти незавершених капітальних інвестицій – 3;

нематеріальних активів – 7.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ «М'ясо-молочний комбінат «Сіверський», тис. грн:15261,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн:

основних засобів4287,0;

об’єкти незавершених капітальних інвестицій – 48,0;

нематеріальних активів – 23,0.

Кількість земельних ділянок: 4.

Розмір земельних ділянок, усього:3,0375 га.

Місце розташування земельних ділянок: с. Чайкіне, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл.

Цільове призначення земельних ділянок: не сільськогосподарського призначення.

 Правовий режим земельних ділянок: в оренді.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:1695,622 (за 4 ділянки).

 Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакети акцій, частки акціонерних товариств в майні господарських товариств (крім акціонерних товариств), зокрема, в галузі аграрно-промислового комплексу.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 14 квітня 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

 Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 20 квітня 2016 р. о 14.00.