A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» (конкурс 04.05.2015)

Назва об‘єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: -

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Фабрична, 10, м. Коломия,  Івано-Франківська обл., 78200; тел.: (034) 255-31-40.

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика»:21.12.0виробництво паперу та картону.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика», од.:

будівель та споруд – 51;

транспортних засобів – 3;

основних засобів – 75;

незавершеного будівництва – 3;

інших необоротних активів – 21.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): інформація уточнюється

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2012, тис. грн:

основних засобів – 4248,536;

незавершених капітальних інвестицій – 272,390.

Кількість земельних ділянок: 1.

Розмір земельної ділянки, усього: 5,3257 га.

Місце розташування земельної ділянки:  вул. Фабрична, 10, м. Коломия, Івано-Франківська обл. (прирейковий склад по вул. Тесленка, 4, м. Коломия – земельна ділянка не виділялась).

Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості.

      Правовий режим земельних ділянок:  інформація уточнюється.

      Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:-

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133,   м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі  прав на об’єкти інтелектуальної  власності)

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдині (цілісні) майнові комплекси у повному складі активів і зобов’язань; пакети акцій акціонерних товариств; частки в майні господарських товариств (крім акціонерних товариств), зокрема тих, що належать до целюлозно-паперової промисловості.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00  26 квітня  2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

            Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36. Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303)  4 травня 2016 р. о 14.00.