A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація Фонду державного майна України про роз’яснення до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергій

У пунктах 4.10 – 4.11 розділу IV Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергій, яка затверджена наказом Фонду державного майна України від 12.03.2013 № 293 (далі – Методика), застосовується термін «резервний трансформатор». З метою однозначного тлумачення зазначеного терміну та застосування його під час розрахунку коефіцієнта завантаження активів окремої трансформаторної підстанції високої напруги, окремого підрозділу електричних мереж та коефіцієнта завантаження активів підприємства в цілому  Фонд державного майна України зазначає, що резервним трансформатором у значенні, яке застосовується під час оцінки активів відповідно до Методики, є трансформатор, що не задіяний в трансформації електричної енергії з наступною передачею її протягом місяців, що відповідають максимальному навантаженню, за три роки, що передують даті оцінки, у якого відключені всі шинні роз’єднувачі й всі вимикачі, або який знаходиться під напругою по високій стороні та переходить в режим трансформації у разі аварійного відключення працюючого (основного) трансформатора.

Слід зауважити, що за умови включення трансформатора у роботу додатково з додатковим навантаженням до усіх працюючих (основних) трансформаторів протягом місяців, що відповідають максимальному навантаженню, за три роки, що аналізуються, такий трансформатор не вважається резервним.

Звертаємо увагу на те, що під час розрахунку коефіцієнта оптимізації витрат аналізується інформація про завантаження трансформаторів окремої трансформаторної підстанції, що належать суб’єкту природних монополій  у сфері розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії, активи якого оцінюються.