A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості державного пакета акцій ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку» у кількості 235 986 штук, що становить 99,9945 % статутного капіталу

Назва об‘єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Український банк реконструкції та розвитку» у кількості 235 986 штук, що становить 99,9945 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:-

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. О. Терьохіна, буд. 4, м. Київ, 04080;   тел.: (044) 454-27-00, тел./факс: (044) 454-27-22.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу пакета акцій за грошові кошти.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку»: 64.19 «Інші види посередницької діяльності».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку», од.:

основних засобів, зокрема, МНМА  – 1030;

об’єктів інвестиційної нерухомості – 2;

нематеріальних активів –  44.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку»,  тис. грн:117999,5.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.04.2016, тис. грн: 

основних засобів, у т. ч. МНМА  – 29149,0;

об’єктів інвестиційної нерухомості – 27865,0;

нематеріальних активів –  130,0.

Кількість земельних ділянок: 2

1. Розмір земельної ділянки, усього:9,2332 га.

Місце розташування земельної ділянки: Київська область, в межах міста Ірпінь, кадастровий номер 3210900000:01:171:0008.

Цільове призначення земельної ділянки: ведення садівництва.

      Правовий режим земельної ділянки: право власності (державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ № 912121 від 07.05.2009, реєстр.номер 020992600001).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  тис. грн:3 121,626.

2. Розмір земельної ділянки, усього:0,128 га.

Місце розташування земельної ділянки: м. Біла Церква, вул. Підвальна, 10,  кадастровий номер 3210300000:04:032:0168.

Цільове призначення земельної ділянки: під розміщення нежитлових приміщень для ведення банківської діяльності.

      Правовий режим земельної ділянки: оренда згідно договору оренди землі від 25.03.2015 № 16 з Білоцерківською міською радою (зареєстровано 23.06.2015     №  22306561).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  тис. грн:2 326,660.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів  (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності).

         Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

          Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00  02 червня 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

         Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,         вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303)  08 червня  2016 р. о 14.00.