A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Сумихімпром» розміром 99,995 % статутного капіталу товариства, з метою прив

Назва об‘єкта оцінки: пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Сумихімпром» розміром 99,995 % статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю  пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації»  (із змінами).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:ПАТ «Сумихімпром».

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, 40003;     тел.: (0542) 674-212, тел./факс: (0542) 683-513.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Сумихімпром»:

-         20.15 Виробництво добрив та азотних сполук;

-         20.12 Виробництво барвників та пігментів;

-         20.59 Виробництво іншої хімічної продукції н.в.і.у.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Сумихімпром», од.:

будинків та споруд1784;

машин та обладнання 16236;

транспортних засобів –  238;

інструментів, приборів та інвентаря –  8631;

багаторічних насаджень – 29;

інших основних засобів – 22;

малоцінних необоротних матеріальних активів – 6977;

інших нематеріальних активів – 379;

об’єктів незавершеного будівництва – 24;

устаткувань, що підлягає монтажу – 2546;

довгострокових фінансових інвестицій – 67.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Сумихімпром»,  тис. грн:434687.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: 

будинків та споруд384272,00;

машин та обладнання 249915,00;

транспортних засобів –  10215,00;

інструментів, приборів та інвентаря –  5207,00;

інших основних засобів – 10,00;

малоцінних необоротних матеріальних активів – 34,00;

інших нематеріальних активів – 148,00;

об’єктів незавершеного будівництва – 40051,00;

устаткувань, що підлягає монтажу – 1306,00;

довгострокових фінансових інвестицій – 4,00.

Кількість земельних ділянок: 34.

Розмір земельних ділянок, усього:637,5195 га.

Місце розташування земельних ділянок: м. Суми, урочище Олдиш; м. Суми,  р-н Аварійного; м.Суми, вул. Боженко; м. Суми, вул. Погранична; м. Суми,      вул. Харківська, п/в 12;  м. Суми,  вул. Лінійна, 6; м. Суми, вул. Псільська, 14;   м. Суми, вул. Миру, 28; м. Суми,   вул. Харківська, 30; Сумська обл., Сумський р-н, с. Верхня Сироватка; Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик; Сумська обл., Сумський р-н, с. Токарі; Сумська обл., Сумський р-н, с. Нижня Сироватка; Сумська обл., Сумський р-н,  с. Вільшанка; Сумська обл., Тростянецький р-н,  с. Гребениківка.

Цільове призначення земельних ділянок: землі населених пунктів –  землі житлової забудови; землі оздоровчого призначення; землі населених пунктів – землі охорони здоров’я; землі населених пунктів – землі підприємств іншої промисловості; землі населених пунктів – землі підприємств по виробництву та розподілу енергії; землі населених пунктів – землі культури; землі сільськогосподарського призначення.

      Правовий режим земельних ділянок: державні акти на право постійного користування землею яя  № 288943, 288895,288940, 293966, 293967, 288894, 288989, 293755, 278645, 278644, 278646, 278647, 288966, 293752, 293313, 293314, 293315, 293316, 293317, 293318, 288965, 293753, 288969, 288964, 293751; договір оренди від 22.08.2000; договір оренди  від 03.07.2007 № 90/1123; від 03.07.2007 № 90/1124; рішення обласної ради від 04.03.1999.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:2 489 888,502

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом  2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів  (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності).

         Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

          Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00  09 червня 2016р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

         Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303)  15 червня  2016 р. о 14.00.