A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості» (конкурс 10.08.2016)

Назва об‘єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:

07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6;

тел.: (045) 965-41-93.

e-mail: office@ukrntc.org

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу єдиного майнового комплексу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) державного підприємства «Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості»:72.19 дослідження і розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком державного підприємства «Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості»,од.: до 5 тис. одиниць, зокрема:

будівель – 2;

транспортні засоби – 6;

інші активи – 264.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу), тис. грн.:6 431,00 станом на 31.03.2016.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2016, тис. грн:

основних засобів – 4776,00;

нематеріальні активи –247,00.

Кількість земельних ділянок: 1.

Розмір земельної ділянки, усього: : 0,9839 га.

Місце розташування земельної ділянки:

07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6.

Цільове призначення земельних ділянок:землі змішаного використання.

Правовий режим земельних ділянок:право  постійного користування.

      Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:-

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133,   м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом  2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», а також  спеціалізаціями: 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдині (цілісні) майнові комплекси у повному складі активів і зобов’язань; пакети акцій акціонерних товариств; частки в майні господарських товариств (крім акціонерних товариств).

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє)
до 18.00  4 серпня  2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303)  10 серпня 2016 р. о 14.00.