A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості необоротних активів Державного підприємства «Тепличний комбінат» (конкурс 10.08.2015)

Назва об‘єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства «Тепличний комбінат».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:  Державне підприємство «Тепличний комбінат».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:

71502, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 1;

55001, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Промисловий майданчик, 37; 34400, Рівненська обл., м.Кузнецовськ, вул. дорога Теплична, 5;

34400, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, м-н Північний, Промислова зона, 33;

34400, Рівненська обл., Володимирецький р-н , село Березина;

30100, Хмельницька обл., 
м. Нетішин, вул.Енергетиків, 31.

Мета проведення оцінки:формування статутного капіталу акціонерного товариства.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) Державного підприємства «Тепличний комбінат»: 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком Державного підприємства «Тепличний комбінат», од.:

основних засобів: 190;

нематеріальних активів: 2.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  Державного підприємства «Тепличний комбінат»: тис. грн:39 867, 911, зокрема:

статутний капітал: 39992,14;

непокритий збиток: - 124, 23.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн:

основних засобів: 28 259, 55;

інших необоротних активів: 15, 47.

Кількість земельних ділянок: 6 .

Розмір земельних ділянок, усього: 84,51 га.

Місце розташування земельних ділянок:

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 1 - 24,8179 га (KOАТУУ2312500000);

Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Промисловий майданчик, 37 -
33,91 га (KOАТУУ4810800000);

Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вул. дорога Теплична, 5 - 14,7018 га (КОАТУУ5610700000);

Рівненська обл., м. Кузнецовськ, м-н Північний, Промислова зона, 33 – 2, 7908 га (KOАТУУ5610700000);

Рівненська обл., Володимирецький р-н, село Березина, земля не відведена; Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 31 - 8,2917 га (КОАТУУ6810500000).

Цільове призначення земельних ділянок: землі сільськогосподарського призначення.

      Правовий режим земельних ділянок: інформація відсутня.

      Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:інформація відсутня.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник і платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 та 2.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для об’єктів у матеріальній формі); не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі  прав на об’єкти інтелектуальної  власності)

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 50,00 тис. грн.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:

необоротні активи підприємств, зокрема в галузі сільського господарства;

будівлі (приміщення), споруди; машини, обладнання; колісні транспортні засоби; нематеріальні активи; земельні ділянки (речові права на них);

єдиний (цілісний) майновий комплекс;

майновий комплекс.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00  4 серпня 
2016 р
.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

          Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,   вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 10 серпня 2016 р. о 14.00.