A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості необоротних активів ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» (конкурс 17.08.2015)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості необоротних активів державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» (конкурс 17.08.2015).

Назва об‘єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:просп. Леніна, буд. 180, м. Запоріжжя, 69006; тел.: (061) 289-91-26, тел./факс: (061) 289-91-00.

Мета проведення оцінки:формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану»:

71.12діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

71.11 – діяльність у сфері архітектури;

24.45 – виробництво інших кольорових металів;

24.53 – лиття легких кольорових металів;

71.20 – технічні випробування та дослідження;

72.19 – дослідження і експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану», од.:

основних засобів – 1835;

необоротних матеріальних активів – 1063;

нематеріальних активів – 11.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану», тис. грн:8129,7.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану»станом на 01.04.2016, тис. грн:

основних засобів – 3299,346;

необоротних матеріальних активів – 311,937;

нематеріальних активів – 138,193.

Кількість земельних ділянок: 5.

Розмір земельних ділянок, усього: 3,723 га.

1. Місце розташування земельної ділянки: просп. Леніна, 180, м. Запоріжжя.

Цільове призначення земельної ділянки: розташування будівлі інституту.

Правовий режим земельної ділянки: постійне користування.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 10.11.2008, тис. грн: 1888,268.

2. Місце розташування земельної ділянки: вул. Я. Новицького, 6-а, м. Запоріжжя.

Цільове призначення земельної ділянки: розташування гаражів.

Правовий режим земельної ділянки: постійне користування.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 10.02.2009, тис. грн: 169,379.

3. Місце розташування земельної ділянки: с. Канівське.

Цільове призначення земельної ділянки: функціонування бази відпочинку.

Правовий режим земельної ділянки: постійне користування.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: -

4. Місце розташування земельної ділянки:вул. Теплична, 16, м. Запоріжжя.

Цільове призначення земельної ділянки: розташування виробничої будівлі.

Правовий режим земельної ділянки: в процесі оформленняупостійне користування.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:-

5. Місце розташування земельної ділянки: вул. Теплична, 14, м. Запоріжжя.

Цільове призначення земельної ділянки: розташування науково-дослідної частини інституту.

Правовий режим земельної ділянки: в процесі оформленняупостійне користування.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: -

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Платник послуг з оцінки – державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» (оплата суб’єкту оціночної діяльності послуг з оцінки буде здійснюватись частинами протягом 2016року).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки50,00тис. грн.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 та 2.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для об’єктів у матеріальній формі); не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: необоротні активи підприємств, зокрема тих, що належать до металургійного виробництва; до сфери архітектури, інжинірингу, технічних випробовувань та досліджень; до сфери наукових досліджень та розробок;

будівлі (приміщення), споруди; машини, обладнання; колісні транспортні засоби; нематеріальні активи; земельні ділянки (речові права на них);

єдиний (цілісний) майновий комплекс;

майновий комплекс.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 11 серпня 2016 р.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 17 серпня 2016 р. о 14.00.