A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості єдиного ЦМК Костянтинівського державного хімічного заводу. (конкурс 15.08.2015)

 ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості єдиного цілісного майнового комплексу Костянтинівського державного хімічного заводу. (конкурс 15.08.2015).

Назва об‘єкта оцінки: єдиний цілісний майновий комплекс Костянтинівського державного хімічного заводу.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:-

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Шмідта, буд. 1, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114, тел.: (06272) 44050; (06272) 53248.

Мета проведення оцінки:приватизація єдиного (цілісного) майнового комплексу шляхом продажу на аукціоні.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) Костянтинівського державного хімічного заводу: послуги по переробці давальницької сировини (виробництво сульфату калію).

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком Костянтинівського державного хімічного заводу, од.:

основних засобів – 2259;

незавершеного будівництва – 1;

необоротних малоцінних нематеріальних активів – 20.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) Костянтинівського державного хімічного заводу: тис. грн:72 189,586.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій Костянтинівського державного хімічного заводу станом на 31.03.2016, тис. грн:

основних засобів – 50 123,596;

незавершеного будівництва – 4,717;

необоротних малоцінних нематеріальних активів – 20,985.

Кількість земельних ділянок: 6 .

Розмір земельних ділянок, усього: 101,7942 га, зокрема:

54,09 га – землі промисловості;

39,95 га – землі технічної інфраструктури;

2,0142 га – земельні ділянки, зайняті житловим фондом;

4,84 га – сквер;

0,4 га – землі рекреаційного призначення (база відпочинку «Хімік»);

0,5 га – землі рекреаційного призначення (база відпочинку «Золоті Піски»).

Місце розташування земельних ділянок:

100,8942 га – вул. Шмідта, буд. 1, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114;

0,4 га – с. Щурово, Краснолиманський р-н, Донецька обл.;

0,5 га – с. Урзуф, Першотравневий р-н, Донецька обл.

Цільове призначення земельних ділянок:

землі промисловості;

землі технічної інфраструктури;

земельні ділянки, зайняті житловим фондом;

землі рекреаційного призначення.

Правовий режим земельних ділянок:

54,09 (землі промисловості) та 4,84 га (сквер) – державний акт № 15 від 15.11.1993;

39,95 га (землі технічної інфраструктури) – державний акт № 14 від 12.11.1993;

0,4 га (землі рекреаційного призначення – база відпочинку «Хімік») – державний акт № 79 від 05.05.1993;

0,5 га (землі рекреаційного призначення – база відпочинку «Золоті Піски») – рішення Урзуфської сільради № 391 від 30.08.2001.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:

землі промисловості – 5 009,052;

землі технічної інфраструктури – 199,617;

земельні ділянки, зайняті житловим фондом – 3 669,197;

землі рекреаційного призначення (база відпочинку «Хімік») – 41,622;

землі рекреаційного призначення (база відпочинку «Золоті Піски») – 41,655

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник і платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

 Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 50,00 тис. грн.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань, (зокрема, ті, що належать до хімічної галузі); пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 09 серпня 2016 р.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 15 серпня 2016 р. о 14.00.