A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Світ ласощів», яка становить 14 800 000 гривень, що від

Назва об‘єкта оцінки: державна частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Світ ласощів», яка становить 14 800 000гривень, що відповідає 40 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:  ТОВ «Світ ласощів».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Чигиринська,  буд. 11, м. Черкаси, 18006.        

Мета проведення оцінки:приватизація частки, що належить державі в особі Фонду державного майна  України (далі – Фонд), у статутному капіталі ТОВ «Світ ласощів», що становить 40 % статутного капіталу товариства.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ТОВ «Світ ласощів»:

10.72 – виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ТОВ «Світ ласощів», од.:

будинки та споруди (адміністративно-виробничо-складський корпус)  – 1; 

машини та обладнання (машини, апарати та їх обладнання, вимірювальні прилади, пристрої та лабораторне обладнання, обчислювальна техніка та інше) – 1285;

транспортні засоби – 23;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 226.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  ТОВ «Світ ласощів»,        тис. грн:37 000,0 зокрема:

-         частка Фонду (40% статутного капіталу товариства) -14 800,0;

-         частка ТОВ «Шполянська кондитерська фабрика» (60% статутного капіталу товариства) - 22 220,0.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ТОВ «Світ ласощів»станом на 31.08.2016, тис. грн:

будинки та споруди  – 35 835,0; 

машини та обладнання – 7 318,0;

транспортні засоби – 181;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 30,0.

Кількість земельних ділянок: 3.

Розмір земельних ділянок, усього: 5,69 га.

Місце розташування земельних ділянок:

0,1055 га  – вул. Чигиринська, 11, м. Черкаси;

4,9873 га  –  вул. Чигиринська, 11, м. Черкаси;

0,5966 га  –  вул. Петровського, 239, м. Черкаси.

Цільове призначення земельних ділянок:

0,1055 га  – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

4,9873 га  –  землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

0,5966 га  –  землі житлової та громадської забудови.

Правовий режим земельних ділянок:

0,1055 га  – оренда, рішення Черкаської міської ради п’ятої сесії від 15.06.2004 № 5-586;

4,9873 га  –  оренда, рішення Черкаської міської ради восьмої сесії від 24.11.2005 № 8-823;

0,5966 га  –  оренда, рішення Черкаської міської ради від 20.12.2007 № 4-283.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:

0,1055 га  – 5 396,477;

4,9873 га  –  26 209,006;

0,5966 га  –  2 259,286.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом          2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав танематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»та спеціалізацією в межах цього напряму 2.1.«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

          Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки –  до 50 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00  04  жовтня   2016 р.

          Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,   вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 10 жовтня  2016 р. о 14.00.