A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості земельної ділянки площею 0,2649 га, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 4-А (конкурс 03.10.2016).

Назва об‘єкта оцінки: земельна ділянка площею 0,2649 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік,  4-А (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою  від 20.02.2012 серія ЯЯ № 389720, кадастровий номер 8000000000:85:389:0007).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Київ, вул. Боричів Тік, 4-А.

Мета проведення оцінки:проведення процедури організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей.

Телефон замовника конкурсу:(044) 271-73-61.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 271-73-61.

Електронна адреса замовника конкурсу:sbu_cu@ssu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: -

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій,  тис. грн:  -

Кількість земельних ділянок:1.

Розмір земельної ділянки, усього:0,2649 га.

Місце розташування земельної ділянки: м. Київ, вул. Бичів Тік, 4-А.

Цільове призначення земельної ділянки: будівництво житлового будинку.

      Правовий режим земельної ділянки: постійне користування (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою  від 20.02.2012 серія ЯЯ № 389720, кадастровий номер 8000000000:85:389:0007).

 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 08.07.2015,  тис. грн:7 273, 578.

       Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

 Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та платник послуг з оцінки – Служба безпеки України.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі IVПоложення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, IVта додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про оцінку експертної грошової оцінки земельної ділянки, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

             Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 3 500,00  гривень.

            Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки або у складі об'єкта оцінки.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00  27 вересня  2016 року.

          Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться в приміщенні Фонду державного майна України (01133,     м. Київ,  вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303)  03жовтня   2016 р. о 14.00.