A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості державного пакета акцій ПрАТ «РІТМ» у кількості 2870575 штук, що становить 51,199 % статутного капіталу товариства (конкурс 16.11.2016)

Назва об‘єкта оцінки: державний пакет акцій  приватного акціонерного товариства (далі – ПрАТ) «РІТМ» у кількості 2870575 штук, що становить  51,199 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:  ПрАТ «РІТМ».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Панаса Любченка,  буд. 15, м. Київ, 03680; тел.: (044) 529-71-37, тел./факс: (044)529-60-11.        

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПрАТ «РІТМ»:

68.20 –  надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

46.90– неспеціалізована оптова торгівля;

71.20 – технічні випробування та дослідження;

72.20– дослідження іекспериментальні розробки у сфері суспільних ігуманітарних наук.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «РІТМ», од.:

будівлі  та споруди – 1; 

машини та обладнання – 8;

інструменти, прилади та інвентар – 5;

інші нематеріальні активи  – 4;

малоцінні необоротні матеріальні активи – 21;

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  ПрАТ «РІТМ», тис. грн: 5 606,7.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
ПрАТ «РІТМ»
станом на 30.06.2016, тис. грн: 2 213,2.

Кількість земельних ділянок: 1.

Розмір земельної ділянки, усього: 385,94 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Панаса Любченка,  буд. 15,   м. Київ, 03680.

Цільове призначення земельної ділянки: землі комерційного використання.

Правовий режим земельної ділянки: колективна власність.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 2 390,679.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом  2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав танематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»та спеціалізацією в межах цього напряму 2.1.«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

           Очікувана ціна надання послуг з оцінки –  до 50 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00  10 листопада  2016 р.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 16 листопада  2016 р. о 14.00.