A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості державного пакета акцій ПАТ «Укрпапірпром»

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості державного пакета акцій  публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Укрпапірпром» розміром 99,953 % статутного капіталу, що становить 49597067 штук (конкурс 23.11.2016).

Назва об‘єкта оцінки: державний пакет акцій  публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Укрпапірпром» розміром 99,953 % статутного капіталу, що становить 49597067 штук.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:  ПАТ «Укрпапірпром».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Євгена Сверстюка,  буд. 19, м. Київ, 02660; тел.: (044) 514-64-10,  (044) 517-64-10, (044) 517-41-72.        

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Укрпапірпром»:

68.20 –  надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Укрпапірпром», од.:

будинки   та споруди – 1; 

комп’ютери – 4;

меблі для офісу – 30.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  ПАТ «Укрпапірпром»,     тис. грн:12 405,0.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Укрпапірпром»станом на 01.10.2016, тис. грн:

будинки   та споруди – 130,0; 

нематеріальні активи – 1,0.

Кількість земельних ділянок: 1 (обліковий код: 66:217:0130).

Розмір земельної ділянки, усього: 502,32 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Євгена Сверстюка,  буд. 19,  Дніпровський р-н , м. Київ, 02660.

Цільове призначення земельної ділянки:землі комерційного використання.

Правовий режим земельної ділянки: у спільному користуванні (співкористувач земельної ділянки без правовстановлюючих документів).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 3  721,5.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом  2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

           Очікувана ціна надання послуг з оцінки –  до 50 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00   17 листопада  2016 р.

           Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303)    23 листопада  2016 р. о 14.00.