A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості об’єктів незавершеного будівництва

 – 72-квартирного  дев’ятиповерхового житлового будинку № 1 загальною площею 4434,17 кв. м (зокрема, житловоюплощею – 2735,75 кв. м), розташованогоза адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А, що обліковується на балансі ТОВ «Україна-Метал-ЛТД», 

– 171-квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 2 загальною площею 13231,48 кв. м (зокрема, житловою площею – 9084,44 кв. м), розташованогоза адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А, який обліковується на балансі ТОВ «Україна-Метал-ЛТД»,

з метою повернення об’єктів незавершеного будівництва у державну власність,  (конкурс 30.11.2016).

1. Назва об‘єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –  72 - квартирний   дев’ятиповерховий житловий будинок № 1 загальною площею 4434,17 кв. м (зокрема, житловою площею – 2735,75 кв. м), розташованийза адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А, що обліковується на балансі ТОВ «Україна-Метал-ЛТД».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Україна-Метал-ЛТД».

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,       вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А.

Мета проведення оцінки:повернення об’єкта незавершеного будівництва у державну власність.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 72-квартирний   дев’ятиповерховий житловий будинок.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): - .

Кількість земельних ділянок: -.

Р    Розмір земельних ділянок, усього:-

Місце розташування земельних ділянок: -

Цільове призначення земельних ділянок: -

      Правовий режим земельних ділянок: -

 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:-

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

2. Назва об‘єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –  171 - квартирний   дев’ятиповерховий житловий будинок № 2 загальною площею 13231,48 кв. м (зокрема, житловою площею – 9084,44 кв. м), розташованийза адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А, що обліковується на балансі ТОВ «Україна-Метал-ЛТД».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Україна-Метал-ЛТД».

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,       вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А.

Мета проведення оцінки:повернення об’єкта незавершеного будівництва у державну власність.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 171-квартирний   дев’ятиповерховий житловий будинок.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): - .

Кількість земельних ділянок: -.

Р     Розмір земельних ділянок, усього:-

Місце розташування земельних ділянок: -

Цільове призначення земельних ділянок: -

      Правовий режим земельних ділянок: -

 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:-

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичноїдіяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

            Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є окремі будівлі, об’єкти незавершеного будівництва.

             Очікувана ціна надання послуг з оцінки – 30 000,00  грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00  24 листопада   2016 р.

           Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303)  30 листопада  2016 р. о 14.00.