A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформация ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна туристичної бази «Чорномор», з метою укладення договору оренди (конкурс 25.01.2017)

Назва об‘єкта оцінки: нерухоме  майно туристичної бази «Чорномор», а саме:спальний корпус літ. «А» площею 408, 4 кв.м, спальний корпус літ. \"Б\" площею 69,5 кв. м, спальний корпус літ. \"В\" площею  69,5 кв. м, спальний корпус літ. \"Ж\" площею 126,0 кв. м, спальний корпус літ. \"Й\"площею  126,0 кв. м, спальний корпус літ. \"К\" площею 113,0 кв. м,спальний корпус   літ. \"Л\"площею 113,0 кв. м, спальний корпус літ. \"М\"площею 113,0 кв. м, спальний корпус літ. \"Н\"площею 113,0 кв. м, спальний корпус літ. \"О\" площею 113,0 кв. м, спальний корпус літ. \"П\"площею 113,0 кв. м,спальний корпус літ. \"Р\"площею 111,5 кв. м,  спальний корпус літ. \"С\" площею 111,5 кв. м, спальний корпус літ. \"Т\"площею 111,5 кв. м, спальний корпус літ. \"У\" площею 111,5 кв. м, спальний корпус літ. \"Ф\"площею 111,5 кв. м, спальний корпус  літ. \"Щ\"площею 260,9 кв. м, спальний корпус літ. \"Ю\"площею 260,9 кв. м,спальний корпус літ. \"Я\"площею 160,6 кв. м, спальний корпус літ. \"А1\"площею 160,6 кв. м, спальний корпус  літ. \"А2\"площею 160,6 кв. м,спальний корпус   літ. \"A3\"площею 160,6 кв. м,спальний корпус літ. \"Ц\"площею 47,3 кв. м, cпальний корпус літ. \"3\"площею 126,0 кв. м,спальний корпус літ. \"И\"площею126,0кв. м,спальний корпус літ. \"Г\"площею 65,9 кв. м, спальний корпус літ.\"Д\"площею  65,9 кв. м,спальний корпус літ. \"Е\"площею  65,9 кв. м,  спальний корпус літ.\"Х\"площею 47,3 кв. м,адміністративний корпус літ. \"В1\"площею 149,6 кв. м, адміністративний корпус літ. \"В2\"площею 121,4 кв. м, їдальня літ. Г1-Г5\" площею 1293,0 кв. м, їдальня літ. \"Д1\"площею 243,5 кв. м, кафе-закусочна літ. \"Ж1-Ж7\"площею  515,0 кв. м, бібліотека літ. \"Е1\" площею 122,5 кв. м, літній кінотеатр літ. \"І1, І2\" площею 631,0 кв. м, гральна дитяча літ. \"Л1\" площею 121,4 кв. м, склад    літ. \"МІ\" площею 67,2 кв. м, склад літ. \"М2\"площею 25,0 кв. м, склад літ. \"М3\" площею 64,0 кв. м,  склад літ. \"М4\"площею 26,9 кв. м, склад літ. \"М5\" площею 28,7 кв. м, склад літ. \"М6\"площею 9,9 кв. м,  склад літ. \"М7\"площею 139,1 кв. м,склад літ. \"М8\"площею 123,8 кв. м,  склад літ. \"М9\"площею 241,5 кв. м, склад   літ. \"М10\" площею 67,2 кв. м, електрощитова літ. \"Н1\" площею 2,3 кв. м, санітарний блок літ. \"Н2\"площею 122,4 кв. м, каналізаційна відкачка літ. \"НЗ\" площею 18,0 кв. м, КНС літ. \"Н4\", Ю площею 27,0 кв. м, службової будівлі  літ. \"Н5\" площею 122,2 кв. м, дизельна літ. \"Н6\" площею 113,9 кв. м,  майстерня літ. \"Н7\"площею 64,9 кв. м, пральня літ. \"Н8\" площею 120,0 кв. м,туалет літ. \"Н9\"площею 7,1 кв. м, насосна літ. \"Н10\"площею 6,9 кв. м,гараж літ. \"Н11\"площею 124,5 кв. м,КПП літ. \"Н12\"площею 18,9 кв. м,туристичний корпус літ. \"П1\"площею 122,4 кв. м,службова будівля літ. \"P1, P2\"площею     71,2 кв. м, службова будівля літ. \"РЗ\" площею 125,0 кв. м, охоронний пункт літ. \"Р4\" площею   42,3 кв. м, автостоянка літ. \"Р5\" площею 4712,5 кв. м,санітарний блок літ. \"Т1\"площею 120,0 кв. м, санітарний блок літ. \"Т2\" площею 114,2 кв. м,  санітарний блок літ. \"Ч\" площею 122,0 кв. м, господарська будівля літ. \"ТЗ\" площею   59,4 кв. м, більярдна літ. \"У1\" площею 125,0 кв. м,закусочна літ. \"Ф1\"площею 99,6 кв. м,бар з майданчиком літ. \"X1,Х2\"площею 374,7 кв. м,  медичний пункт \"ХЗ\" площею 87,2 кв. м,танцювальний  майданчик № 1, танцювалний майданчик № 2, огорожа № 3-5, мостіння № 6.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство    «Управління справамиФонду державного майна України».

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Набережна, 5, смт Лазурне, Скадовський р-н, Херсонська обл.

Мета проведення оцінки: укладення договору оренди.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: -

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): -

Кількість земельних ділянок: -

Розмір земельних ділянок, усього:-

Місце розташування земельних ділянок: -

Цільове призначення земельних ділянок: -

      Правовий режим земельних ділянок: -

 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:-

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133,  м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Платник послуг з оцінки   –  Громадська організація «Союз ветеранів «Лелека».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичноїдіяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та за напрямом   2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізацією в межах цього напряму 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки об’єктів у матеріальній формі) та не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

            Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі, зокрема, нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення.

            Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки –  50 000,00  грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00  19  січня 2017 р.

           Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

          Телефон для довідок (044) 200-36-36.

            Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  25  січня  2017 р. о 14.00.