A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державної частки у статутному капіталі ТОВ «Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю» у розмірі 25 % статутного капіталу товариства

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю» у  розмірі 25 % статутного капіталу товариства, розташованого за адресою: вулиця Володимирська, 60, к. 151, місто Київ, 01033, з метою  продажу державної частки за грошові кошти на аукціоні(конкурс 16.01.2017).

 

Назва об‘єкта оцінки: державна частка у статутному капіталі товариства  з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю» у  розмірі 25 % статутного капіталу товариства, розташованого за адресою: вулиця Володимирська, 60, к. 151, місто Київ, 01033.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:  -

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вулиця Володимирська, 60, к. 151, місто Київ, 01033; тел.: (044) 200-82-67, (044) 200-82-68.        

Мета проведення оцінки:продаж державної частки за грошові кошти на аукціоні.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ТОВ «Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю»:

72.19– дослідження іекспериментальні розробки у сфері інших природничих і технічнихнаук.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ТОВ «Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю», од.:

основні засоби – 252; 

нематеріальні активи – 3.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  ТОВ «Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю», тис. грн:35,476.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ТОВ «Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю»станом на 30.09.2016, тис. грн:

основні засоби – 52,0; 

Кількість земельних ділянок: -

Розмір земельної ділянки, усього: -

Місце розташування земельної ділянки: -

Цільове призначення земельної ділянки:-

Правовий режим земельної ділянки: -

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: -

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом  2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

           Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки –  до 30 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00   10 січня    2017 р.

          Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

          Телефон для довідок(044) 200-36-36.

          Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  16 січня  2017 р. о 14.00.