A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

     21.12.2017                                        Київ                                      №  1925

 

 

Щодо анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності

 

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», відповідно до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), ураховуючи наказ Фонду від 14 грудня 2017 року  № 1880 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Війтенко Т.І.», яким позбавлено (анульовано) Війтенко Тетяну Іванівну  кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 3917, виданого 05 листопада 2005 року Фондом спільно з ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю» за спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», а також враховуючи те, що Війтенко Т. І. була  заявлена єдиним оцінювачем у штатному складі  фізичної особи – підприємця Війтенко Т. І. під час прийняття Фондом рішення про видачу їй сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,

                                                                    

НАКАЗУЮ:

 

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26 грудня 2014 року № 17359/14, виданий фізичній особі – підприємцю Війтенко Тетяні Іванівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2197901782).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови  Фонду                                                                   Є. Асташев