A A A K K K

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 10 лютого 2016 року № 123/16

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2019                                            Київ                                             № 36

                                                                                        

 

Щодо  анулювання сертифіката
суб’єкта  оціночної діяльності
від 10 лютого 2016 року № 123/16
  

        

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції   України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «НЕРУХОМІСТЬ» (вх. Фонду від 08.01.2019 № 1353/00492),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10 лютого     2016 року № 123/16, виданий Фондом державного майна України ПП «НЕРУХОМІСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 23813929).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав  та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                             Є. АСТАШЕВ