A A A K K K

Щодо анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2016                               Київ                                          № 2026

 

Щодо анулювання сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27.03.2006 № 513 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291, а також відповідно до наказу Фонду від 16.09.2016 № 1727, яким тимчасово зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв фахівців-оцінювачів (за напрямами оцінки майна, що відповідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, до штатного складу яких входять зазначені вище оцінювачі),

 

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності суб’єктам господарювання:

-   товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСПРЕС-ОЦІНКА» (код ЄДРПОУ 38964198) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2015 № 420/15;

- товариству з обмеженою відповідальністю «Правове агентство «Статус» (код ЄДРПОУ 36736029) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2014 № 16558/14;

- фізичній особі – підприємцю Генсюру Андрію Васильовичу (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2569015676) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.10.2015 № 793/15;

-   фізичній особі – підприємцю Перкун Альоні Миколаївні (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 3078106300) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.03.2015 № 216/15.

2.   Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування громадськості про зміст цього наказу.

3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду   Н. Лебідь