A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – дільнична лікарня на 25 ліжок за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52. Балансоутримувач: відсутній.

Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 25.07.2016 № 1432 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 10.08.2016 № 656 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні на 25 ліжок разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із

зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 13 березня 2017 року до 18.00.

Конкурс буде проведено 21 березня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.