A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

Дані про об’єкти землеустрою:

1) земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи А – нежитлові будівлі, у складі: літ.А – адмінбудівля загальною площею 524,3 м2, літ.Г – дизельна загальною площею 20,1 м2, літ.Д – гараж загальною площею 65,0 м2, літ.В – туалет, огорожа та споруди, що перебувають на балансі Територіального управління державної судової адміністрації України у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 26299835), за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Грушевського (Куйбишева), 7. Документи на земельну ділянку під об’єктом приватизації не виготовлювались;

2) земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи А–нежитлова будівля загальною площею 148,4 м2, що перебуваєна балансі Територіального управління державної судової адміністрації України у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 26299835), за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м.Новий Буг, вул.Гагаріна, 32. Документи на земельну ділянку під об’єктом приватизації не виготовлювались;

 земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи Ж– майновий комплекс колишнього піонерського табору, що складається з: адмінбудівлі, 9 спальних корпусів, їдальні, ізолятору, літнього кінотеатру, вбиралень, душових, 2 складів, льоднику, сторожки, дороги по території табору за адресою: Миколаївська обл., Миколаївській р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1а.

Орієнтовний розмір земельної ділянки: приблизно до 50 000,0м2, розташована в межах населеного пункту с.Радсад.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУвід 30.01.2017 № 135 «Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2017 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками та орієнтовного переліку об’єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році».

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельних ділянок під об’єктами приватизації та присвоєння кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам).

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: Витяг з Державного земельного кадаструпро присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам.

 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.11 за № 1210/1994, далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи; проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатку 4 Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конвертіі має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.

Конкурс відбудеться через 20 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВФДМУ по Миколаївській області за п’ять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м.Миколаїв, вул.Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон для довідок (0512) 47-04-11.