A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, що обліковується на балансі ВАТ «Точмаш».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег». У складі об’єкта 21 од. нерухомості, площа земельної ділянки – 59 000,0 м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016 № 1518 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації», зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 22.09.2016 № 1755, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці.

ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – пансіонат «Мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а, що обліковується на балансі ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований пансіонат «Мебельщик», до складу якого входять 17 од. нерухомості, орієнтовна площа земельної ділянки – 5 500,0 м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.09.2016 № 1821 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці.

Умови конкурсу:

Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатку 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено: вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурс відбудеться 25.04.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ приватизації та постприватизаційного контролю).

Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення (61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх) не пізніше ніж за п’ять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 17.04.2017 (включно).

Телефон для довідок (057)700-03-14 (відділ приватизації та постприватизаційного контролю).