A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру).

Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне майно – група інвентарних об’єктів, у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: 42600, Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська рада, масив «Заплави річки Ворскла», № 3 та № 3-А.

Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.

2. Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014 № 1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами), розпорядження Голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.02.2017 № 56-ОД.

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Умови конкурсу.

Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

Останній день подання конкурсної документації – 17.04.2017 до 17.00.

Конкурс відбудеться 24.04.2017 об 11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РФ ФДМУ по Сумській області. Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефони для довідок (0542) 36-21-83.