A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації, (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне нерухоме майно – будівля магазину № 52, за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухляєва (Комсомольська), 1а.

Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.

2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002 № 2012 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт, згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконаних робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасного їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова конкурсної комісії із зазначенням підстав відмови.

Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналу та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області до 15.06.2016.

Конкурс відбудеться 10.05.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.

Телефон для довідок (0542) 36-23-87.