A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номеру земельній(ним) ділянці(нкам), погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

I.Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –одноквартирний житловий будинок № 6.

Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7.

Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 6, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 168,7 м2.

Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001 № 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 762.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

II. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –одноквартирний житловий будинок № 7.

Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9.

Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 7, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 179,7 м2.

Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001 № 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 761.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

III. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8.

Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.

Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 181,1м2.

Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001 № 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 764.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

IV. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –одноквартирний житловий будинок № 9.

Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.

Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 9, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 176,6м2.

Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001 № 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 765.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.

Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурсна документація подається до відділу організаційно-документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 10).

Останній день подання конкурсної документації – 16.05.2017 до 17.00.

Конкурс відбудеться 24.05.2017 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.

Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.