A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Миколаївській області про повторне оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

Дані про об’єкти землеустрою:

1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи А – нежитлові будівлі, у складі: Літ. А – адмінбудівля загальною площею 524,3 м2, Літ. Г – дизельна загальною площею 20,1 м2, Літ. Д – гараж загальною площею 65,0 м2, Літ. В – туалет, огорожа та споруди, що перебувають на балансі Територіального управління державної судової адміністрації України у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 26299835), за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Грушевського (Куйбишева), 7. Документи на земельну ділянку під об’єктом приватизації не виготовлялись.

2.Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи А–нежитлова будівля загальною площею 148,4 м2, що перебуваєна балансі Територіального управління державної судової адміністрації України у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 26299835), за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м.Новий Буг, вул.Гагаріна, 32. Документи на земельну ділянку під об’єктом приватизації не виготовлялись.

3.Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи Ж–майновий комплекс колишнього піонерського табору, що складається з: адмінбудівлі, 9 спальних корпусів; їдальні; ізолятору, літнього кінотеатру, вбирален, душових, 2 складів, льоднику, сторожки, дороги по території табору, за адресою: Миколаївська обл., Миколаївській р-н, с.Радсад, вул.Миру,1а.

Орієнтовний розмір земельної ділянки: приблизно до 50 000,0м2, розташована в межах населеного пункту с.Радсад.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ«Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2017 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками та орієнтовного переліку об’єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році” від 30.01.2017 № 135.

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельних ділянок під об’єктами приватизації та присвоєння кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам).

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадаструпро присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам.

 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.11 за № 1210/19948 (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи; проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка4 до Положення) – для фізичних осіб –підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конвертіі має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.

Конкурс відбудеться через 20 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВФДМУ по Миколаївській області за п’ять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м.Миколаїв, вул.Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон для довідок (0512) 47-04-11.