A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою із метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, а саме: встановлення або відновлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до національної кадастрової системи, у тому числі перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва «Відновлювально-оздоровчий комплекс разом із земельною ділянкою» за адресою: м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 3, балансоутримувач – відсутній, об’єкт повернуто за рішенням суду.

Орієнтований розмір земельної ділянки: 0,6 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 08.04.2002 № 626 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку» (із змінами).

Інша інформація: об’єкт незавершеного будівництва повернутий у державну власність за актом приймання-передачі від 09.11.2016 (після розірвання договору купівлі-продажу від 20.11.2002 № 6450)

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Дніпропетровській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають містися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсної пропозицією. До підтвердних документів (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420), які подаються на розгляд конкурсної комісії, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Копії документів повинні бути завірені належним чином.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням додатку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконання робіт із землеустрою, а також строку виконаних робіт, зазначеного у календарних днях.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10.

Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 30.05.2017 (включно) до 17.00.

Конкурс відбудеться 07.06.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. Телефони для довідок: (056) 744-11-41, 744-59-58.