A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою із метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до національної кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження проекту із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).

 Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт – будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2 за адресою: 65031, м. Одеса, вул. Плієва, 1а.

 Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0840 га.

 Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016 № 1515 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».

 Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельної ділянці; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно податидо РВ ФДМУ по Одеській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами);копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб –платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);копії документів, що підтверджують відповідність претендентів вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;   згода на оброблення персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.

 Конкурс відбудеться 09.06.2017 об 11.00в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-йповерх, каб.1110.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-йповерх, каб.1113, час прийманнявхідної документації:з 9.00 до 16.00, у п’ятницю–9.00 до15.00). Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу. Останній день приймання заяв – 01.06.2017.Телефонидля довідок: (048) 728-72-62, 731-50-36.