A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. А) загальною площею 264,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7. Об’єкт під час приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП «Кишинське», але залишився на балансі П(ПО)СП «Кишинське».

Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 12.05.2017 № 744 «Про включення до переліку об’єктів державної власності груп А, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 22.05.2017 № 312«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи А – нежитлової будівлі колишнього павільйону-їдальні (літ. А) загальною площею 264,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 19червня 2017 року до 18.00.

Конкурс буде проведено 27червня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.