A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для проведення робіт із землеустрою з метою визначення кадастрового номера земельної ділянки під об’єктом приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Дані про об’єкт землеустрою: медсанчастиназа адресою:
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, 1.

 Об’єкт – двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2) з прибудовами: тамбур (літ. Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною площею 409,1 м2. Орієнтовний розмір земельної ділянки –
0,03 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУвід 20.04.2016 №836 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації»; вимоги п.6 ст. 120 Земельного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки.

Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420);копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420) для фізичних осіб– підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Останній день подання конкурсної документації – 10.07.2017.

Конкурс відбудеться 18.07.2017 об11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою:
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410; телефон для довідок (0472) 37-26-61.