A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

1.. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій
розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – металевий
модуль. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська обл.

Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.

Рішення Конотопської міської ради XVсесії VIIскликання від 28.07.2016 про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.

2.Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій
розташовано державне майно – нежитлова будівля (А-1) загальною площею 224,9
м2, вбиральня У разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта:
Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського (Радянська), 29.

Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га.

Рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.10.2016 про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою.

3.Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій
розташовано державне майно – будівля магазину. Місцезнаходження об’єкта:
Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухлясва (Комсомольська), 1а, що обліковується
на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».

Орієнтовний розмір земельної ділянки – 150,0 м2.

Рішення ХІХ сесії VIIскликання Тростянецької міської ради від 01.03.2017 № 79 про надання .дозволу на виготовлення документації із землеустрою.

Умови конкурсу.

Конкурсна документація подається до РВ ФДМУпо Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган, державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Вважати датою проведення конкурсу наступну за святковим та вихідним днями – 28.08.2017 о 14.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РФ ФДМУ по Сумській області.

Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефон для довідок: (0542) 36-23-87.

Останній день подання конкурсної документації – 21.08.2017 до 17.00.

Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).