A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою підготовки до продажу об’єктів державної власності разом із земельними ділянками

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; проведення робіт з присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкти землеустрою:

1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 (разом із земельною ділянкою), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Агрофірма «Глобівська», за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а.

Землеустрою підлягає земельна ділянка,на якій розташована нежитлова будівля котельні з лазнею літ. Б-1, загальною площею 251,7 м2 за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а.

Розмір земельної ділянки: визначити в процесі проведення робіт із землеустрою (площа забудови – 304,3 м2).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.03.2010 № 324 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 27.10.2016 № 1946 «Щодо прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності (група А)».

2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля гаражу загальною площею 76,9 м2 (разом із земельною ділянкою), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Агрофірма «Глобівська», за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова будівля гаражу літ. Б-1, загальною площею 76,9 м2 за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б.

Розмір земельної ділянки: визначити в процесі проведення робіт із землеустрою (площа забудови – 95,4 м2).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.03.2010 № 324 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 27.10.2016 № 1947 «Щодо прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності (група А)».

3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – єдиний майновий комплекс колишнього Державного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан», за адресою: 62490, Харківська обл., Харківський р-н, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 6.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований комплекс будівель та споруд, а саме:

будівля основної діяльності (літ. А-3) загальною площею 2 594,3 м2, модуль № 2 (літ. З-1) загальною площею 318,0 м2, господарський склад загальною площею 57,5 м2, модуль № 3 (літ. Б-1) загальною площею 305,2 м2, ізотопна (літ. В-1) загальною площею 18,6 м2, модуль № 1 (літ. Ж-2) загальною площею 410,9 м2, альтанка загальною площею 11,0 м2, гараж (літ. Г-1) загальною площею 227,2 м2, прохідна № 1 (літ. Е-1) загальною площею 21,3 м2, прохідна № 2 загальною площею 11,4 м2, матеріальний склад (літ. Д-1) загальною площею 233,4 м2, будівля одноповерхова з 3-х секцій загальною площею 319,7 м2, топочна (літ. И-1) загальною площею 28,2 м2, сховище-льох загальною площею 30,9 м2, автомобільні шляхи з твердим покриттям, огорожа бетонна плити, артезіанська свердловина, водорозподільні мережі, електромережі повітряні та кабельні, каналізаційні мережі, теплові мережі, газопровід, за адресою: 62490, Харківська обл., Харківський р-н, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 6.

Розмір земельної ділянки: орієнтовно – 1,46 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.06.2016 № 1257 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 31.10.2016 № 1966 «Щодо прийняття рішення про продаж об’єкта державної власності (група А)».

Додаткові відомості: державний акт на право постійного користування землею, виданий Державному науково-виробничому підприємству «Меридіан» Серія ХР-25-00-003199 від 30.12.1997.

Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою:

документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державої експертизи; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи); копії установчих документів та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт у якому, зокрема, має бути визначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

 Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.

У разі неповноти, невідповідності, наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу організаційно-документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх, кімн. 16. Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 5 грудня 2016 року.

Конкурс відбудеться 13 грудня 2016 року в РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх, кімн. 15.5.

Тел. для довідок (057) 700-75-60.