A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, закріплення меж земельної ділянки межовими знаками; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами,внесення відомостей до національної кадастрової системи, у т.ч. перевірка файлу обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); отримання позитивного висновку державної експертизи та витягу з Державного земельного кадастру; погодження та затвердження проекту землеустрою у встановленому порядку та інші документи необхідні для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – склад для зберігання готової продукції, реєстр. №5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська,114а.

Балансоутримувач: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0484 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.02.2008 № 166 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» зі змінами від 22.04.2008 № 483 та рішення Камінь-Каширської міської ради Волинської області від 24.12.2013 № 42/66.

Претендентам на участь у конкурсіпотрібноподати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.10.2011 за №1210/19948, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.

Конкурс відбудеться 29.12.2016 об 11-й у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн.801, телефон для довідок 24-00-57.

Конкурсну документацію претенденти подають до сектору організаційно-адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807