A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Кіровоградській області про повторне оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення та погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами, проведення робіт із присвоєння кадастрового номера, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкти землеустрою.

Об’єкт № 1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 186 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Шкільна, 11.

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,1 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2006 № 453 «Про прийняття рішення про приватизацію та визначення дати оцінки об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків № 186 та № 193».

Об’єкт № 2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 193 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Шкільна, 4.

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,1 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2006 № 453 «Про прийняття рішення про приватизацію та визначення дати оцінки об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків № 186 та № 193».

Об’єкт № 3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – підземний туалет школи на 1 648 учнів за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 97.

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,024 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 06.06.2007 №156 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – підземного туалету школи на 1648 учнів».

Умови конкурсу.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВФДМУ по Кіровоградській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1 420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурсна документація подається до відділу фінансово-бухгалтерської роботи, господарсько-документального забезпечення та інформатикиРВФДМУ по Кіровоградській області до 11 січня2017року включно.

Конкурс вiдбудеться уРВФДМУ по Кiровоградськiй областi 19 січня2017року о 10.00за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн. 706.

Телефон для довідок (0522) 33-25-79.