A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка на якій розташований об’єкт  державної власності гр. А – будівля лазні загальною площею 71,3 кв.м за адресою: 24736, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Гонорівське».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,1 га (Рішення № 119 від 06.12.2016 р. 11 сесії 7-го скликання Студенянської сільської ради Піщанського району Вінницької області).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 06.10.2016 № 1838 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка на якій розташований об’єкт  державної власності групи А – будівля лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 176,3 кв.м за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова,  4, що не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Сад України» та перебувають на позабалансовому рахунку ПрАТ «Сад України». 

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,20 га (Рішення № 130-9/2016 від 11.11.2016  9 сесії 7-го скликання Дмитрашківської сільської ради Піщанського району Вінницької області).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 23.09.2016 № 1767 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

3. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка на якій розташований об’єкт  державної власності групи А – будівля будинку побуту літ. «А» з прибудовами літ. А1, А2; ґанками літ. а, а1, а2 загальною площею 131,1 кв.м, паркан за адресою: 23056, Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вул. Миру, 25, які не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Вінниччина» та перебувають на позабалансовому рахунку ПАТ «Вінниччина». 

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0225 га (Рішення від 12.10.2016  8 позачергової сесії 7-го скликання Копайгородської селищної ради Барського району Вінницької області).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 23.09.2016 № 1767 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку  персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурс відбудеться 25.01.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 18.01.2017. Конкурсна комісія працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.