A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення повторного конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизаці

Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво лазні за адресою: 19645, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.08.2016 № 1535 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації», наказ регіонального відділення ФДМУ від 17.08.2016 № 5-НБ  «Про прийняття рішення щодо приватизації об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою» та рішення Думанецької сільської ради  від  27.09.2016 № 13-07/VІІ «Про розгляд заяв щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва    та обслуговування громадського будинку (лазні)».     

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420);  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб  – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби  і мають відмітку у паспорті;  копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;          письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує зробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів, які будуть представлені  за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Останній день подання конкурсної документації – 26.01.2017.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ  по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410;  телефон для довідок (0472) 37-26-61.