A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкти землеустрою:

Об’єкт № 1: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – виробничий корпус загальною площею 4 372,6 м2, балансоутримувач відсутній.

Об’єкт № 2: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – адміністративно-побутовий корпус загальною площею 887,7 м2, балансоутримувач відсутній.

Об’єкт № 3: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – склад готової продукції та заглиблений склад інвентарю і обладнання загальною площею 56,5 м2, балансоутримувач відсутній.

Розмір вищезазначених земельних ділянок буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 25.11.2009 № 1853, наказ ФДМУ від 29.08.2014 № 2215, лист Конотопської міської ради від 04.08.2016 № 01-24/2219 – про надання дозволу на розроблення землевпорядної документації.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.

Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

Останній день подання конкурсної документації – 20.01.2017 до 16.00.

Конкурс відбудеться 26.01.2017 о 10.00 за адресою: РВ ФДМУ по Сумській області (м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2). Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.