A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів з відбору виконавців робіт із землеустрою

І. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянкиз метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об'єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач відсутній.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць – одноповерховий,цеглянийплощею 1 246,9м2з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площею 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2.

Розмір земельної ділянки буде визначатисяпри проведенні робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про приватизацію державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 № 30 «Про переліку об’єктів, що підлягають приватизації», наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області від 02.12.2016 № 01007 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу:

Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено: вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурс відбудеться 26.01.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ приватизації та постприватизаційного контролю).

Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення (61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх) не пізніше ніж за п’ять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 18.01.2017 (включно).

Телефон для довідок (057) 700-03-14 (відділ приватизації та постприватизаційного контролю).