A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення повторного конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою.

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та Витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягають земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти державної власності групи А:

нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 186,5 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 37734, Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове, вул. Шевченка, 7/1а, що перебуває на балансі СТОВ Агрофірма «Оржицька» (код за ЄДРПОУ 00845855);

група інвентарних об’єктів у складі: магазин літ. А-1, сарай літ. Б, Б-1, сарай літ. В за адресою: 38722, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка, вул. Леніна, 8, балансоутримувач:ТОВ «Агрофірма «Петрівське» (код за ЄДРПОУ 38026732);

 побутовий корпус літ. ТС-IIзагальною площею 705,3 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, балансоутримувач: Колективне підприємство «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00424214);

громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею 327,4 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків,6, балансоутримувач:Колективне підприємство «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00424214).

Розмір земельних ділянок буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.

2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 08.09.2016 № 1667, від 04.11.2015 № 1640, від 05.07.2016 № 1291 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А».

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу:

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.

 Кінцевий термін подання конкурсної документації: до 17.15 х 23.01.2017 включно.

Конкурс відбудеться 30.01.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.

 Телефони для довідок: (05322) 2-24-86, 56-35-55.