A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт групи А

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою, отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля загальною площею 138,1 м2 за адресою: Прилуцький р-н, смт М. Дівиця, вул. Чернігівська, 51.

Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.07.2010 № 1002 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою:

конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Останній день подання конкурсної документації – 15.02.2017.

Конкурс відбудеться 22.02.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Чернігівській області. Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області, м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб. 305. Телефон для довідок (0462) 67-63-02.