A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастровго номера земельній ділянці).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – механізований тік, що перебуває на балансі управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Польова, 2.

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,6 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 03.10.2005 № 2683 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» зі змінами від 30.11.2005 № 3069, від 02.11.2006 № 166, наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2005 № 482 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва», наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 01.09.2009 № 262 «Про продаж об’єкта незавершеного будівництва – механізований тік, що знаходиться на балансі управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, без земельної ділянки», вимоги пункту 6 статті 120 Земельного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою:витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Умови конкурсу.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Кіровоградській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

 Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурсна документація подається до відділу фінансово-бухгалтерської роботи, господарсько-документального забезпечення та інформатикиРВФДМУ по Кіровоградській області до 8лютого2017року включно.

Конкурс вiдбудеться в РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi16лютого2017року о 10.00 за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн. 706.

Телефон для довідок (0522) 33-25-79.