A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

1.Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка на якій розташований об’єкт державної власності гр. А – будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1» загальною площею 156,5 м2, за адресою: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Шаргородське АТП-10528» та перебувають на балансі ПрАТ «Шаргородське АТП-10528».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,04 га (рішення № 124 від 23.12.2016 11-ї сесії 7-го скликання Шаргородської міської ради Вінницької області).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 23.09.2016 № 1767 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – базар за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39д, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський» та перебуває на його балансі.

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,02 га (рішення № 146 від 16.12.2016 9-ї сесії 7-го скликання Кирнасівської селищної ради Тульчинського району Вінницької області).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 24.10.2006 № 1623 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації та виключення з переліку».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

3. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкту приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка на якій розташований об’єкт державної власності групи А – будівля їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками, за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Ім. Першої Кінної армії» (ліквідовано) та перебувають на позабалансовому рахунку Сніжнянської сільської ради.

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0440 га (лист відділу Держгеокадастру у Погребищенському районі Вінницької області від 04.04.2016 № 11-28-99.1-726/2-16).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.10.2016 № 1869 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою\" із зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурс відбудеться 24.02.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 17.02.2017. Конкурсна комісія працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10. Телефон для довідок 53-03-50 .