A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до національної кадастрової системи, у т.ч. перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження проекту із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт – будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2 за адресою: 65031, м. Одеса, вул. Плієва, 1а.

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0840 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016 № 1515 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельної ділянці; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУпо Одеській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендентів вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;    згода на оброблення персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.

 Конкурс відбудеться 28.02.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1110.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1113, час приймання вхідної документації з 9.00 до16.00, п’ятниця – 9.00 до 15.00). Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу. Останній день приймання заяв – 20.02.2017.

Телефони для довідок: (048) 728-72-62, 731-50-36.