A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою підготовки до продажу об’єктів державної власності

Дані про об’єкти землеустрою:

1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності (група Ж) – житловий будинок разом із земельною ділянкою, за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а.

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; проведення робіт з присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягає земельна ділянка,на якій розташований незавершений будівництвом одноповерховий житловий будинок,за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а.

Розмір земельної ділянки: визначити в процесі проведення робіт із землеустрою (площа забудови – 83, 0 м2).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою:наказ ФДМУ від 08.10.2003 №1773 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку» зі змінами від 05.02.2013 №149, наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 18.10.2012 №2169-П «Щодо прийняття рішення про продаж об’єкта державної власності (група Д) – житловий будинок разом із земельною ділянкою, за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, Першотравневий відділок» зі змінами від 12.01.2017 №58.

Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної землевпорядної експертизи; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності (група Ж) – побутовий комплекс до житлового будинку разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», за адресою: м. Харків, вул. Сергіївська, 8а.

Мета проведення робіт: проведення топографічної зйомки М1:500, зареєстрованої в базі даних містобудівного кадастру, з метою отримання дозволу сесії Харківської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований незавершений будівництвом 2-поверховий побутовий комплекс до житлового будинку, за адресою: м. Харків, вул. Сергіївська, 8а.

Розмір земельної ділянки: площа забудови – 98,8 м2.

Підстава для замовлення робіт: наказ ФДМУ від 26.02.2013 №239 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» зі змінами,наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 21.06.2016 №1235 «Щодо прийняття рішення про продаж об’єкта державної власності групи Д разом із земельною ділянкою».

Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт: топографічна зйомка М1:500, зареєстрована в базі даних містобудівного кадастру.

3. Земельна ділянка, на якій розташований повернутий у державну власність об’єкт незавершеного будівництва (група Д) – громадсько-побутовий корпус, за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18.

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктомприватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований громадсько-побутовий корпус (критий перехід та підвал – колишнє бомбосховище не входять до складу об’єкта приватизації), за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18.

Розмір земельної ділянки: визначити в процесі проведення робіт із землеустрою (площа забудови згідно з технічним паспортом – 1680,0 м2).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 28.11.2016 №2242 «Щодо прийняття рішення про приватизацію повернутого у державну власність об’єкта незавершеного будівництва (група Д)»; п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України; п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою:витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки.

Загальні умови конкурсу.

Претенденти на участь у конкурсі подають до РВФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт у якому, зокрема, має бути визначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.

У разі неповноти, невідповідності, наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу організаційно-документального та інформаційного забезпечення РВФДМУ по Харківській області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх, кімн. 16. Останній день прийманнязаяв на участь у конкурсі –22 лютого 2017 року.

Конкурс відбудеться 2 березня 2017 року об 11.00 у РВФДМУ по Харківській області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх, кімн. 15.5.

Тел. для довідок (057) 700-75-60.