A A A K K K

Звіт про базове відстеження результативності наказу Фонду державного майна України від 14 липня 2020 року № 1174 «Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації) державного вугледобувного підприємства»

zvit1174_15222.pdf